بر محمد و آل محمد صلوات

بر محمد و آل محمد(ص) صلوات

۰۳ بهمن ۱۳۸۹

روز ثبت نامروز اول که برای ثبت نام رفتم دانشگاه، برای انتخاب واحد رفتم گروه ریاضی; خوشحال بودم که دانشجو بودم ساعت  یه ربع به شش بعداظهر بود که رسیدم گروه خیلی خسته شده بودم.
لیست دروس رو از یک اقایی که تو گروه نشسته بود گرفتم
بهم گفت زود باش میخوایم بریم خیلی اعصبانی شدم ولی چیزی بهش نگفتم .
وقتی داشتم درسا رو انتخاب میکردم دیدم  توی برد نوشته ریاضی عمومی: آقای  ازادی و مبانی ریاضی رو هم نوشتند  آقای  اسیابانی و  آقای رضایی برگشتم گروه و با یک ژست دانشجویی پرسیدم ببخشید کدوم یکی از این دو استاد بیشتر به تحقیق اهمیت میدند؟ کدوم یکی باسوادتره ؟ اون بنده خدا هم همینجوری منو نگاه میکرد تا اینکه بالاخره جواب داد: یکیشون رو انتخاب کنید هردوشون خوبند.
بعدا فهمیدم که ایشون استاد من هستند آقای آسیابانی
درود بر اون روزها